Kmetija klančar v zadlogu

Nekaj več o nas

Kmetija Pivk

Kmetija Marjana Pivka, po domače “Pr’Klančarju” ; Klančarju leži v zaselku Podkrog, ki poleg ostalih sedmih zaselkov tvori raztreseno naselje Zadlog. Ti zaselki ležijo večinoma na robovih tipičnega kraškega polja, kjer v osrednjem delu prevladujejo travniki in pašniki. Zadloška planota je dolga približno 4 km in široka 1,5 km ter leži na nadmorski višini 715 m. Prebivalci se večinoma ukvarjajo s kmetijstvom in gozdarstvom, velik del pa jih dnevno migrira v službe proti Ajdovščini, Idriji ter vse bolj tudi proti osrednji Sloveniji.

Od kmetije do mize

Osnovna dejavnost na kmetiji je živinoreja in sicer reja rjavega goveda ter prireja in prodaja mleka, poleg tega pa tudi izdelava mlečnih izdelkov. Obdelujejo 33 ha kmetijskih površin, od tega 13 lastnih. Razen 40 a njiv, ki so namenjene krompirju in pšenici, so ostalo travniki in pašniki. Na travinju imajo pašno-košni sistem. Krave in starejše telice so na paši od začetka maja do prve jesenske pozebe. V lasti imajo tudi 12 ha gozda, kjer rasteta bukev in smreka.

Živinoreja

Trenutno redijo 28 krav in 30 glav mlade živine. V lanskem letu so dosegli povprečno mlečnost v standardni laktaciji 7860 kg mleka s 3,75 % mlečne maščobe in 3,29 % mlečnih beljakovin. Omeniti velja 19 let staro kravo Trsko, ki je dala že 16 telet in je doslej v 15. laktacijah namolzla 116283 kg mleka s 3.83 % mlečne maščobe in 3.35 % mlečnih beljakovin. Klančarjevi z veseljem izkazujejo pripadnost rjavi pasmi. Gospodar Marjan je več mandatov član upravnega odbora Zveze rejcev govedi rjave pasme in predsednik rejskega društva SivkaIdrija. Poleg tega je član komisije za oceno in odbiro bikov za osemenjevanje in naravni pripust rjave pasme. Glede na naravne danosti in prednosti rjave pasme v takih pogojih bodo ostali zvesti tej pasmi.

Naše specialitete

Trenutno najbolj prodano

Jogurti, mleko, skuta in še več